Przejdź do menu Przejdź do treści

Teksty

2. Naród polski. Idea i marginesy w sztuce współczesnej

Pierwszy rozdział wywodu pogłębia rozumienie kluczowego pojęcia narodu (w szczególności narodu polskiego – nadającej mu tożsamość idei polskiej i polskiego ethosu, który ją realizuje) wprowadzone we wstępie. Refleksja wskazuje, jak...

6. Bibliografia

Bibliografia   Filozofia i teologia Hans-Georg Gadamer, Koniec sztuki? Od heglowskiej nauki o przeszłościowym charakterze sztuki do dzisiejszej antysztuki [w:] tegoż, Dziedzictwo Europy, tł. Andrzej Przyłębski, Spacja, Warszawa 1992, s....