Przejdź do menu Przejdź do treści

Marcin Kędzierski, Procesja Bożego Ciała na Sielcach, 2018, akwarela, ok.27,9 x 21 cm

 

Projekt Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: czy metafizyczność idei polskiej jest ukazywana w sztuce współczesnej, a jeśli, to w jaki sposób? Czy w sztuce tej odsłaniana jest idea polska, czy raczej dyskutowany jest polski etos i realizacje w nim transcendentaliów i uniwersaliów? Oznacza to, że w projekcie analizuje się i interpretuje prace wybranych artystów, w których elementy estetycznie wartościowe, służąc odsłanianiu wartości metafizycznych, odkrywają oraz kultywują idee sacrum i polskości albo eksponują sposoby realizacji tych idei. Służy temu język afirmatywny, różny od krytycznego.

Rafał Solewski

 

Witryna powstała w ramach projektu naukowego Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa NdS/529630/2021/2021

 

 

Recenzenci:
Dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR

Aktualności

2. Naród polski. Idea i marginesy w sztuce współczesnej

Pierwszy rozdział wywodu pogłębia rozumienie kluczowego pojęcia narodu (w szczególności narodu polskiego – nadającej mu tożsamość idei polskiej i polskiego ethosu, który ją realizuje) wprowadzone we wstępie. Refleksja wskazuje, jak...