Przejdź do menu Przejdź do treści

Monografia wydrukowana!

Wreszcie ukazała się wydrukowana monografia: Afirmacja i krytyka. Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku!

 

Rafał Solewski, Afirmacja i krytyka. Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku/Affirmation and criticism. Metaphysicality and Polishness in the Art of the First Two Decades of the 21st Century, Wydawnictwo Naukowe UKEN, Kraków 2024, EAN 9788368020427; ISBN 978-83-68020-42-7; DOI 24917/9788368020427; recenzenci: dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL, dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR