Przejdź do menu Przejdź do treści

Obrazy

Wybrane ilustracje prezentowane są niżej w układzie podporządkowanym ostatecznej wersji tekstów, powtórzonym w publikacji książkowej.

 

1. Solidarni 2010, reż. Ewa Stankiewicz, Jan Pospieszalski, wideo, 2010, produkcja Film Open Group (Robert Kędzierski), kadr z zapisu wideo / In Solidarity 2010, directed by Ewa Stankiewicz, Jan Pospieszalski, video, 2010, produced by Film Open Group (Robert Kędzierski), video still

– film zrealizowany przez dokumentalistkę Ewę Stankiewicz oraz publicystę Jana Pospieszalskiego po katastrofie polskiego Tu-154 w Smoleńsku. Dokument stanowi zapis rozmów prowadzonych pomiędzy ludźmi zgromadzonymi podczas żałoby narodowej po katastrofie na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie oraz podczas uroczystości pogrzebowych Pary Prezydenckiej w Krakowie.

 

 

2. Jerzy Bereś, Manifestacja romantyczna, Rynek Główny w Krakowie, 19 XI 2000 (powtórzenie po dziewiętnastu latach), fot. Marek Gardulski / Jerzy Bereś, Romantic Manifestation, Main Market Square in Kraków, November 19, 2000 (repetition after nineteen years), photo: Marek Gardulski

Pierwsza Manifestacja Romantyczna odbyła się 18 listopada 1981 roku, w czasie istnienia związku zawodowego Solidarność. Istnienie Solidarności, tak jak plan powtarzania Manifestacji, przerwał stan wojenny. Powtórzenia odbyły się dopiero w latach 2000, 2006 i 2011 (a także w 2014, dwa lata po śmierci artysty, z udziałem m.in. jego córki Bettiny Bereś), wtedy uznano je za żywe pomniki Solidarności.

 

3. Marek Chlanda, Boniszewska 2. „On tu jest”, z serii: Beatyfikacje, 2006-2007, obraz na płótnie (dyptyk), 50×80 cm / Boniszewska 2. „He is here”, from the series: Beatifications, 2006-2007, painting on canvas (diptych), 50×80 cm

 

 

4. Jarosław Modzelewski, Jezus Miłosierny, 2022, tempera na płótnie, 200 x 130 cm, fot. Marek Gardulski / Jarosław Modzelewski, Merciful Jesus, 2022, tempera on canvas, 200 x 130 cm, photo: Marek Gardulski

Święta Siostra Faustyna Kowalska pisała Dzienniczek w Wilnie i Krakowie w latach 1934-1938 (wydany 1981). Obraz Jezusa Miłosiernego – zmartwychwstałego, który udziela ludzkości łask wysłużonych na krzyżu (Jezu ufam Tobie oraz Obraz Miłosierdzia Bożego). Pierwszy malował Eugeniusz Kazimirowski w 1934 wg wskazówek Faustyny, drugi, najbardziej znany, pędzla Adolfa Hyły z 1944. Funjdacja św. Mikołaja i redakcja „Teologii Politycznej” zainicjowały akcję ponownego namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego w XXI wieku.

 

5. Tadeusz Gustaw Wiktor, Tren II i Tren X, z serii Treny smoleńskie, 2010-2011, olej na płótnie, 200 x 155 cm, fot. Stefan Zbadyński / Tadeusz Gustaw Wiktor, Lament No. 2 and Lament No. 10, from the series Smolensk Laments, 2010-2011, oil on canvas, 200 x 155 cm, photo: Stefan Zbadyński.

 

 

6. Zbigniew Warpechowski, Polska i polska, 2018, rzeźba / Zbigniew Warpechowski, Poland and poland, 2018, sculpture

 

7. Adu Karczmarczyk, Selfie z kagankiem oświaty, Juliusz Słowacki: „Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei I przed narodem niosą oświaty kaganek” (Testament mój), z serii Miss Messianist, 2018 / Adu Karczmarczyk, Selfie with the torch of learning, Juliusz Słowacki: „But I beseech you – let the living not lose hope and carry the lamp of education before the nation” (My Testament), from the Miss Messianist series, 2018

 

 

8. The Krasnals, Whielki Krasnal, Spotkanie ekumeniczne 2008 Aleksy II i Jan Paweł II, 2008, olej na płotnie płótno, 50 × 70 cm / The Krasnals, Whielki Krasnal, Ecumenical Meeting 2008 Alexy II and John Paul II, 2008, oil on canvas, 50 × 70 cm

 

  

9. Piotr Jargusz, Bóg się rodzi, z cyklu Obrazy uliczne, seria Święta polskie, 23-12-2009; Umarli wstaną, z cyklu Obrazy uliczne, seria Święta polskie, 2010 akryl na papierze pakowym 100 x 70 cm, nalepione na słupie ogłoszeniowym w Krakowie / Piotr Jargusz, God is Born, from The Street Paintings cycle, Polish Holidays series, December 23, 2009; The Dead Will Rise, from The Street Paintings cycle, Polish Holidays series, 2010; acrylic on wrapping paper 100 x 70 cm, stuck on an advertising column in Krakow

 

10. Marcin Kędzierski, Procesja Bożego Ciała na Sielcach, 2018, akwarela, ok.27,9 x 21 cm / Marcin Kędzierski, Procession of Corpus Christi in Sielce, 2018, watercolor, approx. 27.9 x 21 cm

 

11. Borys Fiodorowicz, Sorry, Polsko, 2021, akryl na drewnie, 50 × 70 × 3,5 cm / Borys Fiodorowicz, Sorry, Poland, 2021, acrylic on wood, 50 × 70 × 3.5 cm

 

12. Stanisław Kulon, Szkic nr 13, z serii: 1943 Wołyń 1944, 2010, rysunek tuszem na kartonie o wym. 42 x 29,6 (fot. Fundacja Promocji Sztuk) / Stanisław Kulon, Sketch No. 13, from the series: Sketches. 1943 Wołyń 1944, 2010, ink drawing on cardboard, dimensions: 42 x 29.6 (photo Foundation for the Promotion of Arts)

 

13. Jakub Woynarowski, Figury niemożliwe, Wenecja 2014 (autorzy całości ekspozycji na Biennale w Wenecji Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski, fot. Wojciech Wilczyk, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki) / Jakub Woynarowski, Impossible Objeccts, Venice 2014 (authors of the entire exhibition at the Venice Biennale Dorota Jędruch, Marta Karpińska, Dorota Leśniak-Rychlak, Michał Wiśniewski, photo: Wojciech Wilczyk, Zachęta National Gallery of Art)

 

14. Michał Fierek, Pejzaż 2010 albo Rozdarcie, część Triduum (wraz z Całunem polskim i Światłością), 2014, relief piaskowy, 160 × 300 cm / Michał Fierek, Landscape 2010 or Tear, part of the Triduum (together with the Polish Shroud and Light), 2014, sand relief, 160 × 300 cm

 

15. Jerzy Duda-Gracz, Stare Sioło – Polonez – Fantazja As-dur op. 61 z cyklu Chopinowi – Duda-Gracz, 2002, olej na tkaninie, 60 x 120 cm / Jerzy Duda-Gracz, Stare Sioło – Polonaise – Fantasy in A flat major op. 61 from the series To Chopin – Duda-Gracz, 2002, oil on fabric, 60 x 120 cm

 

16. Wojciech Prażmowski, fotografia z serii Miłosz. Tutejszy, 2011 / Wojciech Prażmowski, photograph from the Miłosz. Local series, 2011

 

17. Jakub Różalski, 1920 Przed burzą / 1920 Before the Storm, 2014, obraz cyfrowy, powielany do wydruku na różnych materiałach, w różnych wymiarach / digital painting, reproduced for printing on various materials in various dimensions

 

Łukasz Murzyn, Dziegieć, (pamięci Żydów z Wiśniowej), 2019, performance / Łukasz Murzyn, Tar, (in memory of the Jews of Wiśniowa), 2019, performance

 

19. Jarosław Modzelewski, Pomnik Obrońcom – zwycięzcom, 2013, tempera żółtkowa na płótnie, 160 × 120 cm / Jarosław Modzelewski, Monument to the Defenders – Winners, 2013, egg yolk tempera on canvas, 160 × 120 cm

 

 

20. Ignacy Czwartos,  Czwórka [ Stanisław Marciniak, „Niewinny”, Edward Taraszkiewicz „Żelazny”, Stanisław Torbicz „Kazik”, Józef Domański „Łukasz”], 2017, olej na płótnie, 200×200 cm;  Epitafium  dla Józefa Franczaka „Lalka”, 2018, olej na płótnie / Ignacy Czwartos, Four [Stanisław Marciniak, „Innocent”, Edward Taraszkiewicz „Iron”, Stanisław Torbicz „Kazik”, Józef Domański „Lukasz”], 2017, oil on canvas, 200×200 cm; Epitaph for Józef Franczak „Lalek”, 2018, oil on canvas

 

21. Wojciech Korkuć, Bezprawie, z serii Proste pytania do niemieckiego urzędnika państwowego, 2021, grafika cyfrowa, do wydruku jako plakat o dowolnych wymiarach / Wojciech Korkuć, Lawlessness, from the series Simple questions to a German civil servant, 2021, digital graphics, printable as a poster of any size

 

 

22. Wilhelm Sasnal, Maus, 2001, mural, Galeria Bielska BWA, wystawa Zawody malarskie, kurator Adam Szymczyk, fot. Grażyna Cybulska / Wilhelm Sasnal, Maus, 2001, mural, Galeria Bielska BWA, exhibition Painting Professions, curator Adam Szymczyk, photo: Grażyna Cybulska

 

 

23. Slavs and Tatars, W imię Boga. Za waszą i naszą wolność,. 2013, sitodruk, 70 x 70 cm / Slavs and Tatars, In the name of God. For your and our freedom, 2013, silkscreen, 70 x 70 cm