Przejdź do menu Przejdź do treści

Marcin Kędzierski, Procesja Bożego Ciała na Sielcach, 2018, akwarela, ok.27,9 x 21 cm

 

Projekt Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: czy metafizyczność idei polskiej jest ukazywana w sztuce współczesnej, a jeśli, to w jaki sposób? Czy w sztuce tej odsłaniana jest idea polska, czy raczej dyskutowany jest polski etos i realizacje w nim transcendentaliów i uniwersaliów? Oznacza to, że w projekcie analizuje się i interpretuje prace wybranych artystów, w których elementy estetycznie wartościowe, służąc odsłanianiu wartości metafizycznych, odkrywają oraz kultywują idee sacrum i polskości albo eksponują sposoby realizacji tych idei. Służy temu język afirmatywny, różny od krytycznego.

Rafał Solewski

 

Witryna powstała w ramach projektu naukowego Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Nauka dla Społeczeństwa NdS/529630/2021/2021.
Praca naukowa dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS/529630/2021/2021, kwota dofinansowania 201250,00, całkowita wartość projektu 201250,00

 

 

Recenzenci:
Dr hab. Anna Kawalec, prof. KUL
Dr hab. Grażyna Ryba, prof. UR

Aktualności

Tekst i dyskusja o przestrzeni publicznej

Tekst Rafała Solewskiego Dreszcz transcendencji w przestrzeni publicznej, „Teologia Polityczna Co Tydzień”, 2024-05-02 (https://teologiapolityczna.pl/rafal-solewski-dreszcz-transcendencji-w-przestrzeni-publicznej) zaowocował zaproszeniem do dyskusji: Obraz i wyobraźnia. Homo religiosus w przestrzeni postsekularnej // Hudzik, Karłowicz, Solewski...

Monografia wydrukowana!

Wreszcie ukazała się wydrukowana monografia Afirmacja i krytyka. Metafizyczność i polskość w sztuce pierwszego dwudziestolecia XXI wieku!  

Nowe teksty

Nowe teksty w zakładce WOKÓŁ AFIRMATYWNOŚCI:   Judyta Dąbrowska, Postawa afirmatywna w teorii i krytyce sztuki Mieczysława Porębskiego   Marek Grąbczewski, Afirmatywne-ujęcie-współczesnej-architektury-polskich-kościołów   Paulina Mazurek, Przestrzeń wystawy jako przestrzeń relacyjna...